Lét-extázis technikák vol 4.

Dátum/Idő
05.11. 20:00

Kategória(k)


Lét-extázis technikák vol 4.

18057795_1212534105538995_5256361849084588693_n

Facebook event

“Mindig visszatérő gondolat, hogy hol ér véget a zenemű. Vajon Gotthold Ephraim Lessing igaza még ma is fennáll, hogy tudniillik képzőművészeti mintára egységes és zárt keretet kell-e adni a daraboknak? Visszahozható-e a kadenciaképzés, a művek összefűzésének több száz éves gondolata? Érdemes-e ezt megtenni? Létrejön-e általa valami magasabb minőség?
A hinduista és a buddhista hagyomány különféle szútrákat olvas. A ‘szútra’ szó szerint fonalat vagy különféle dolgokat összekötő vonalat is jelent. A ‘sziv’ szó gyökből származtatható, amely a magyar varrni igével megfeleltethető. A ‘szútra’ szót a szövegek elkészítésekor vélhetőleg tudatosan szó szerint értették, hisz össze vannak varrva ezek a rövid aforizmák egy nagyobb gyűjteménnyé.
Célunk, mint a szútrák szövegeit a szerzetesek, nagyobb lélegzetté duzzasztani és összevarrni az egymástól különböző hosszúságú műveket.”
Nagy Ákos

Baráth Bálint – preparált zongora, elektronika
Dóra Attila – preparált harsona, preparált trombita, klarinétok, altszaxofon
Nagy Ákos – elektronika