08.24. Demokratikus változást! vol. 4

08.24. Demokratikus változást! vol. 4
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy szellemi erőfeszítés nélkül lemondjunk az önrendelkezés jogáról, a tisztességes érdekérvényesítés lehetőségéről.
Társadalomismereti hagyományaink nem meghaladhatatlanok. Jogunk és lehetőségünk is van egy olyan társadalomban élni, ahol bízhatunk a politikai elitben.
Fogalmazzuk meg a bizalom alapját jelentő garanciákat!