09.20. ÚJRANYITOGATÓ HÉT: Kasza Gábor: Y – fotósorozat -

09.20. ÚJRANYITOGATÓ HÉT: Kasza Gábor: Y – fotósorozat -

HANGINSTALLÁCIÓ: Sőrés Zsolt és Kovács Ádám

KURÁTOR: Stenczer Sári

A kiállítási időszakban heti rendszerességgel tartott Y-estekhez kapcsolódó tárlatvezetéseket a fotósorozat karaktereit megelevenítő művészek helyszínspecifikus tánc- és cirkuszperformanszai, koncertjei, kreatív workshopjai, továbbá kerekasztalbeszélgetések kísérik. A tervezett fellépők között szerepelnek színészek, táncművészek és zenészek – többek között az Artus Társulatból is ismert Téri GáspárNagy CsillaDombi Kati, valamint Vakulya Zoltán és a Cellux Csoport.

 Az idén ősszel Párizsból Budapestre érkező, 2011-ben a Mai Manó Házban, továbbá világszerte 9 országban bemutatott, új képekkel bővülő Y-fotósorozat a mostanában sokat hangoztatott “válság” vizsgálata az egyén és környezete, az egyén és társadalom illetve a korszellem viszonylatában. A sebezhető hús-vér ember panoptikumát tárja elénk olyan aktuális létkérdések témafelvetésein keresztül, mint a fenntarthatóság, a demográfiai robbanás, a civilizáció természetfosztogató folyamata és Földünk sorsa. Stenczer Sári kurátor szerint „Kasza Gábor fényképei az emberiség válaszúthoz érkezésének pillanatát interpretálják. (…) A sorozat azon túl, hogy a felelősségre és egy tudatosan választható útra, életfelfogásra hívja fel a figyelmünket, egyszerre identitáskutatás és társadalomkritikus (ön)reflexió is. Olyan fotografikus látvány színre vitele, amelyben a környezetét folyamatosan formáló, alakító ember feltételezett álmaival és félelmeivel együtt jelenik meg.”  Önmaga megszemélyesített allegóriájaként.

A kiállítás címe a latin ábécé utolsó előtti betűje ősi jelkép – az elágazás, a válaszút szimbóluma. A megrendezett, ún. staged fotókon szereplő figurák egyfajta válaszút előtt állnak, a krízis, a válság döntő pillanatában, mely hasonló erejű, mint a színházból ismert katarzis, a megvilágosodás vagy a felismeréshez vezető “ráeszmélés” momentuma.

A sci-fi-szerű fotók díszlethatású térhasználata és szürrealitásba hajló képszituációi egyfajta negatív utópiára emlékeztetnek, melynek alapja azonban a montázs nélküli, mindenfajta digitális trükköt mellőző valóság. A pillanatfelvételeken minden valós történés és létező hely. Akár egy-egy megrendezett performansz elemei. A realitás dokumentarizmusa a megformáltság szürreális valóságával ütközik az épített / szennyezett urbánus környezet és a benne létező individuum ambivalenciájára fókuszálva. E kettősség a verbalitás sokszor demagógnak vélt érveivel szemben lehetővé teszi a klasszikus fotográfia eszközeivel nehezen láttatható tudattalan érzetek különböző aspektusú képi megfogalmazását.

Kasza Gábor (1977) 15 éve foglalkozik fotográfiával. Számos portrét, reklám- és sajtófotót készített különböző újságok és magazinok számára. Két éven át volt a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának titkára, majd a Cultiris Galéria művészeti vezetője. A Fotóporta és a Fotófalu alapító szervezője. Művei közel negyven csoportos és több egyéni kiállításban kaptak már helyet.

Szereplők: Ablonczy Zsigmond, Bohoczki Sára, Bozsits Anna, Bozsits Míra, Cserép József, Dombi Kati, Egyed Bea, Francia Gyula, Kemény Lili, Kocsis Gábor, Nagy Csilla, Ördög Dániel, Puszti Dani, Puszti Kincső, Puszti Zsófi, Simányi Zsuzsanna, Sütő András, Sőrés Zsolt, Száraz Kata, Szász Dániel, Telek Barnabás, Telek Berzsián, Terhes Sándor, Téri Gáspár, Tóth-Kern Enikő, Tzafetaas Roland, Vakulya Zoltán, Zambrzycki Ádám, Zentai Zoltán

Támogatók: Cib Alapítvány, Ballassi Intézet – Párizsi Magyar Intézet, Kőleves étterem, Nemzeti Erőforrás Minisztérium,Nemzeti Kulturális Alap, LFP – Center, MÜSZI, Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit kft – MANK, Val de Marne – Festival de l’Oh Paris

Artist Statement: Y

Az Y  - a latin ábécé utolsó előtti betűje –  egy ősi jelkép, a  bifurkációs pont, az elágazás, a válaszút jelképe.  A megrendezett ( staged ) fotókon szereplő figurák is egyfajta válaszút előtt állnak, a krízis, a válság döntő pillanatában. Ez a pillanat közel áll a színházból ismert katarzishoz. vagy nevezhetjük ezt valamilyen be – vagy felismerés megélésének, a megvilágosodás pillanatának.

Az Y sorozat a mostanában sokat hangoztatott “válság” vizsgálata. Ez a válság nem csak gazdasági természetű, ezzel szemben nagyon sokrétű és régóta tartó folyamat.

Korunk legégetőbb kérdése a fenntarthatóság a  közelgő ökokatasztrófa előtt. Figyelmünk gyakran a fejlődő országokra fókuszál, pedig a fejlett országok is számos problémával küzdenek, Ott is egyre gyakoribb a növekvő szegénység, sokféle betegség megjelenése, valamint a környezetpusztítás, az emberi kapcsolatok ellaposodása, kiábrándultság érzése.  Ezek fő oka a fogyasztói társadalom életrendjében és rendszerében keresendő.

A túlzott termelés és fogyasztás, a profitorientált szemlélet társadalma a reklámokban boldog kiegyensúlyozott jólétet ígér. Ám valóban igaz-e az életminőség javulása?

Talán épp ellenkezőleg, lassú erodálódásnak lehetünk tanúi.

Ezzel együtt a tudás bővülése és a technikai fejlődés nem feltétlenül jár együtt a tudatosság és felelősség növekedésével. A változtatás szükségszerű, és ennek kulcsa a személyes értékválasztás és az önismeret fejlesztése.

Ennek képi megfogalmazása jó lehetőség a verbalitás sokszor demagógnak vélt érveivel szemben, hiszen érzelmi és érzéki átélést tesz lehetővé.

Az Y sorozat képei egyfajta sci-fi-re, valamilyen negatív utópiára emlékeztetnek. Ezt erősíti a díszletszerű térhasználat és a szürrealitásba hajló szituációk, de mindez valóság, nem használok montázst vagy digitális trükköket. Fontos számomra, hogy minden valós történés – létező hely legyen. A képek tulajdonképpen olyan performace-ok dokumentációi  amiket kifejezetten azért hoztunk létre, hogy egy képben rögzítsük.

A realitás tényszerű valóságát a megrendezettség, megformáltság szürreális valóságával ütköztetem,  s így fejezhetem ki azt, amit a klasszikus dokumentarista fotográfia eszközeivel nehezen vagy egyáltalán nem láttatható, hiszen az emberben is mélyen a tudattalanban található.

A belépés díjtalan!

VERNISSAGE: 2013.09.20. 19:00 – 21:00

http://www.gaborkasza.com